Poziv članovima za sudjelovanje na redovnoj i izbornoj Skupštini KK Diadora

Na temelju Članka 30. Statuta Košarkaškog kluba Diadora Zadar, predsjednik kluba Tomislav Kabić dana 6. siječnja donosi

ODLUKU

o sazivanju redovne i izborne sjednice Skupštine Košarkaškog kluba Diadora Zadar

Skupština će se održati u subotu, 22. siječnja 2022. godine, s početkom u 12 sati u press centru ŠC Višnjik, Splitska 3, Zadar.

Za redovnu i izbornu sjednicu Skupštine Kluba predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1.0. Otvaranje sjednice Skupštine, utvrđivanje popisa sudionika Skupštine i usvajanje dnevnog reda

1.1. Izbor Verifikacijske komisije – predsjednika i 2 člana

1.2. Izbor zapisničara

1.3 Izbor dva ovjerovitelja zapisnika

2. Promjene Statuta

3. Izvješće o radu za razdoblje od 18.3.2018. do 31.12.2021.

4. Financijsko izvješće za razdoblje od 18.3.2018. do 31.12.2021.

5. Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika KK Diadora

6. Izbor Upravnog odbora KK Diadora

7. Izbor Nadzornog odbora KK Diadora

8. Razno

Napomene:

Svi članovi KK Diadora u tekućoj godini imaju pravo birati i biti birani na neku od funkcija za koje se vrši izborni proces na sjednici Skupštine Kluba. Prijave za zainteresirane kandidate vrše se isključivo putem klupskog e-maila kkdiadora@gmail.com te se primaju do 15. siječnja 2022. godine. U prijavi je potrebno priložiti životopis te funkciju za koju se član kandidira.

Svi članovi koji će prisustvovati sjednici Skupštine Kluba dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu te zaštitnu masku, sukladno epidemiološkim mjerama.

U Zadru, 6. siječnja 2022.

Predsjednik KK Diadora Zadar
Tomislav Kabić